Table of Contents Table of Contents
Next Page  9 / 84 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 9 / 84 Previous Page
Page Background

כן עשויות להיות

בצרור הצעות והערות כלליות לא מחייבות ועל

זאת ועוד בנושא הכשרות

Æ¢

לפני עיוור לא תיתן מכשול

¢

בבחינת

ועל

Æ

אין אנו נבחנים רק בין אדם לחברו אלא גם בין אדם למקום

Æ

כן המחויבות שלנו כפולה ומכופלת

מעבר לכל הנאמר לעיל אנו נשמח לעמוד לרשותך בכל הקשור

כל שעליך לעשות הוא לבקש את סוכן הנסיעות

¨

לכשרות בטיולינו

Æ

שלך להתקשר עמנו כדי שנוכל לתת לך כל מידע נוסף שיידרש

©¥©¬¥ ©°©¯ ±°©¶¨ ¾¤ ³ª¨

המסעדות הכשרות

¨

והראיה

¢

תרבות

¢

ה אוכל בתקופתנו הפך ל

הרבות הקיימות כיום בעולם אשר אינן מסתפקות בדאגה לאספקת

אלא הופכות את האוכל לחלק מרתק של חיינו ולחלק

¨

מזון לציבור

צרפתיות

¨

איטלקיות

¨

כיום נפגשים אנו במסעדות סיניות

Æ

מתרבותנו

Æ

עובדת היותן כשרות

כשהמכנה המשותף לכולן

¨

ו דומות להן

אנו מציעים לך מפגש עם סגנונות האוכל השונים הנהוגים

¢

גשר

¢

ב

בטיולינו אתה סועד במסעדות הכשרות

Æ

ל

¢

בקהילות ישראל בחו

במסעדות

בספרד ומרוקו

¨

במסעדה איטלקית בוונציה

השונות

בפראג במסעדה

¨

ה כשרות המשמשות את הקהילות היהודיות

¢

טיולי גשר

¢

האוכל ב

Æ

כל מקום ומקום וטעמו

Æ

שברובע היהודי ועוד

אינו רק פתרון לרעב הטבעי שלנו אלא חלק בלתי נפרד מתכנית

בנושא האוכל

¢

מקובל

¢

אנו משתדלים להציג בפניך את ה

Æ

הטיול

¨

אנו נפגשים בתרבות איטלקית

Æ

הכשר במקומות הביקור השונים

כיה ובמבנים מעניינים בספרד ומקבלים מזון

ß

באתרים עתיקים בצ

שיטה זו גם מאפשרת

Æ

מקומי במסעדות הכשרות בכל מקום ומקום

לנו להכיר יותר מקרוב את הקהילות היהודיות במקומות השונים

Æ

אכן תפיסת עולם שונה בכל הקשור למזון

Æ

ברחבי העולם

®°½ ½¤¼¥ ¨¼©©¤

ניסיון של שנים

Æ

הינה האווירה

¢

טיולי גשר

¢

אחד המאפיינים של

המלווה

¨¢

אווירת החופש

¢

מאפשר לנו למצוא בהצלחה את האיזון בין

Æ

לבין האווירה המאפיינת את הציבור שלנו

¨

ל

¢

כל אדם היוצא לחו

השיחות ואפילו הבדיחות

¨

מקומות הבילוי

¨

ה מוסיקה באוטובוס

הן היוצרות את

¨

במהלך הטיול בניצוחו והנהגתו של מלווה הקבוצה

¨

שולחן שבת

¨

התפילה

°

השבתות

ומעל לכל

Æ

האווירה המתאימה

Æ¢

גשר

¢

דבר התורה והזמירות אשר הינן חוויה בלתי נשכחת למטיילי

Æ

וגם על כך גאוותנו

¾§¨ ½¤¼¥ ±§²©¶

הינה החברה המובילה בארגון טיולים בהווי דתי ואוכל

¢

טיולי גשר

¢

זאת כתוצאה מהיותה החברה היחידה

Æ

בארץ ובעולם כולו

¨

כשר

ה זוכה לאימון הציבור הדתי על כל גווניו והמתפקדת בהצלחה

הרואים באפשרות

¨

אנשים דתיים

¨

מנהליה

Æ

שנה

¥≥

ברציפות כבר

דרך חיים ולא עניין מסחרי

¨

לטייל בעולם בהווי דתי עם אוכל כשר

Æ

בעלי ניסיון וקשרים ברחבי העולם

¨

הם אנשי מקצוע

¨

גרידא ובנוסף

¾©¶©º»² °½ ¾¼©µ²

ודאגה לביצוע

Æ

הצלחתו של טיול נובעת מתכנון מפורט ומדוייק

מדריכים מנוסים

¨

רמת שירותים נאותה

¨

נאות של כל פרט ופרט

Æ¢

עושים במלאכה

¢

שומרי מסורת ומעל לכל מיומנותם וניסיונם של ה

על מנת

¨

חודשים מספר

¨

ל החברה אישית

¢

מידי שנה מקדיש מנכ

הצוות שלנו בודק

Æ

להבטיח כי יתמלאו ציפיותיך מהטיול בו תיקח חלק

חברות האוטובוסים

¨

את בתי המלון למיניהם

¨

את המסלולים השונים

והמדריכים המקומיים ובמקביל אנו עורכים בדיקה מחודשת בקרב

האחראים על מתן הכשרים

¨

ה רשויות המוסמכות בנושא הכשרות

Æ

ובמסעדות הכשרות וכל זאת כדי להבטיח את ציפיותיך

¾§©¨¨ ¨§©»´¨

דגש מיוחד בטיולינו אנו נותנים לביקורים באתרים היהודיים בכל

אנו מאמינים כי החלק היהודי הוא מרכיב

Æ

מקום אליו אנו מגיעים

לכן תמצא בכל טיול את הצד

Æ

חשוב בכל מסגרת בה אתה מטייל

Æ

היהודי שבו

±¼½¯©² ¾©º©¥» ©©°²

מךווה הקבוצה

Æ

במלווי הקבוצות תלויה במידה רבה הצלחת הטיול

¨¢

טיולי גשר

¢

ב

Æ

הוא איש שיכול להפוך טיול מוצלח לטיול יוצא#מהכלל

אנו יודעים זאת היטב ולכן אנו מייחסים

¨

בהווי דתי ועם אוכל כשר

אנו משתדלים לגייס

Æ

חשיבות עליונה לבחירת מלווה הקבוצה שלך

מאומנים ונאמנים

¨

אנשים דתיים אמינים

את מיטב מלווי הקבוצות

Æ

לנוסע

בעלי

¨

עם צוות מלווי הקבוצות שלנו נמנים אנשי חינוך ואקדמיה

Æ

מהנדסים ועוד

¨

רואי חשבון

¨

עורכי דין

¨

מקצועות חופשיים כרופאים

®

עזרא

¨

בני עקיבא

©

מ רביתם בוגרי ישיבות ותנועות נוער דתיות

Æ

זאת ועוד

Æ

המעורים היטב בחיי החברה הדתית במדינת ישראל

להשתלמויות בהם לוקחים חלק

¨

מידי שנה

¨

שעות רבות מוקדשות

Æ

כל מלווי הקבוצות שלנו

ה שתלמויות אלה הינם הערובה כי מלווה הקבוצה שלך יהיה

ההכשרה מבטיחה גישה רצינית ואחראית

Æ

ראוי לתוארו ותפקידו

מאגר

¢

גשר

¢

ל

Æ

המאופיינת על ידי דאגה אישית ותשומת לב מירבית

Æ

הגדול ביותר בקרב הציבור הדתי

¨

מלווי הקבוצות עתיר הניסיון

על מנת

¨

יהיו אתכם לאורך כל הדרך

¢

גשר

¢

מלווי הקבוצות של

Æ

להפוך את הטיול לחוויה בלתי נשכחת

¾²°½©² ±°©¶ ¾µ¸¾

בבואך

Æ

מוצגות מידי שנה תוכניות מתוכניות שונות

¨

בפניך הנוסע

Æ

חובה עליך לבדוק מה כולל הטיול

¨

לבחור את הטיול המתאים לך

במידה והדבר

¨

האם בשבת תהיה ליד בית הכנסת ומסעדה כשרה

מי הם המדריכים אשר ילוו אותך

¨

מהי רמת השירותים

¨

אפשרי

במשך כל ימי הטיול ובעיקר מהו ניסיון המארגנים בביצוע טיולים

ניסיון העבר

Æ

כשרים בהווי דתי ואוכל כשר בחלקי העולם השונים

מוכיח כי היעד שהצבנו לפנינו לתת ליהודי שומר תורה ומצוות את

האפשרות לטייל וליהנות ככל מטייל אחר תוך שמירה על עקרונותינו

Æ

עלה יפה

ואורח חיינו

©°©¯ ±°©¶¨ °¯

π