Table of Contents Table of Contents
 84 / 84 Previous Page
Information
Show Menu
84 / 84 Previous Page
Page Background

גשר למטייל העצמאי

מבחר גדול של בתי מלון ברחבי

סיורים מקומיים והעברות

¨

העולם

בתי מלון עם

¨

משדה התעופה

במספר

¨

ארוחת בוקר כשרה

יעדים בעולם

טיולים לדוברי אנגלית

בהווי דתי ואוכל כשר

מרכז

¨

אמריקה הדרומית

¨

לאירופה

המזרח הרחוק ועוד

¨

אמריקה

www.keshertours.com

גשר למען הנכים

UcanTourIt

גשר

טיולים ברחבי העולם עם טיפול

חם ודואג

¨

מסור

www.ucantourit.co.il

טיולים כבקשתך

בחר את

¨

קבע את המסלול

יעשו לך

"

טיולי גשר

"

חבריך וב

חווית טיול אותה לא תשכח

ה

פ

ו

ר

י

א

ז

כ

ר

מ

ו

ח

ר

ז

מ

ל

ם

י

ש

ר

ו

ש

י

ל

ו

י

ט

ע

ו

צ

י

ב

ו

ן

ו

נ

כ

ת

t

ת

ד

ח

ו

י

מ

ה

ק

ל

ח

מ

t

ם

י

ש

ר

ו

ש

י

ל

ו

י

ט

ת

ו

י

ו

ו

ח

ל

ש

ם

ל

ו

ע

ם

י

פ

י

ק

מ

ר

ש

ג

ב

טיולי גשר

מרכז מידע וייעוץ

בנושא טיולים מאורגנים

∞≥≠μ≤∂∞π∞∞

:

טלפון

info@geshertours.co.il

:

אימייל

∞≥≠μ≤∂∞π∞∞ Æ

מרכז מידע וייעו

ץ בנושא טיולים מאורגנים טל www.geshertours.co.il

חפשו את ”טיולי גשר“ בפייסבוק

ן

י

ט

י

נ

ו

מ

ת

ו

נ

ש

4

3

-

ר

ש

ג

י

ל

ו

י

ט

י

ת

ד

י

ו

ו

ה

ר

ש

כ

ל

כ

ו

א